Griepvaccinatie en pneumokokken


De jaarlijkse griepprik, en vanaf 2020 ook de pneumokokken vaccinatie voor patiënten vanaf 70 jaar, vinden eind oktober/ begin november plaats.

Bij een medische indicatie zoals leeftijd, suikerziekte, aandoening aan hart of longen, ontvangt u hiervoor een oproep.

Indien u eerder een griepvaccinatie geweigerd hebt en er toch weer voor in aanmerking zou willen komen, dient u dit aan te geven bij de assistente.
Een griep vaccinatie zonder medische indicatie is mogelijk voor eigen rekening.