Griepvaccinatie en pneumokokken

De griepvaccinaties en de pneumokokkenvaccinaties vinden dit jaar plaats op woensdag 13 oktober. Komende week zullen de uitnodigingen worden verstuurd.


De jaarlijkse griepprik, en vanaf 2020 ook de pneumokokken vaccinatie voor patiënten vanaf 70 jaar, vinden eind oktober/ begin november plaats.

Bij een medische indicatie zoals leeftijd, suikerziekte, aandoening aan hart of longen, ontvangt u hiervoor een oproep.

Indien u eerder een griepvaccinatie geweigerd hebt en er toch weer voor in aanmerking zou willen komen, dient u dit aan te geven bij de assistente.
Een griep vaccinatie zonder medische indicatie is mogelijk voor eigen rekening.