Spreekuur

Spreekuur volgens afspraak

Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het consult. Zij vraagt dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de urgentie en de tijdsduur van de afspraak.
Mocht u meerdere vragen hebben of een langer consult willen, dan wordt daar rekening mee gehouden in de agenda.
Voor het maken van afspraken en voor vragen kunt u contact opnemen met telefoon: 0575 540 486.

Maakt u zoveel mogelijk gebruik van de volgende tijden om te bellen:
08.00 – 10.30 uur: afspraak spreekuur en visites voor dezelfde dag
08.00 – 11.00 uur: bestellen (herhaal)medicatie (Let op: dit kan nu ook via het patiëntenportaal)

Spreekuur Praktijkverpleegkundige Irma Kettelarij voor Diabetes en CVRM

Woensdag: CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) spreekuur.
Het doel van dit spreekuur is het bevorderen van een optimale behandeling bij patiënten met een verhoogd risico op hart– en vaatziekten.

Donderdag: Diabetes spreekuur.
Driemaandelijks wordt uw bloedsuiker getest en  krijgt u leefstijl- en voedingsadviezen.

Spreekuur POH GGZ praktijkondersteuner Gerard Huis in’t Veld

Maandagmiddag: onze praktijkondersteuner Gerard Huis in’t Veld is gespecialiseerd in begeleiding en adviezen bij problemen van psychische aard. Tevens kunt u bij hem terecht voor het “Stoppen met Roken” traject. Deze zorg wordt door uw zorgverzekering vergoed.
Afspraak na overleg met de huisarts.

Doktersassistenten

Bij de doktersassistenten Marije en Miekje kunt u terecht voor praktische zaken: informatie omtrent (reizigers)vaccinaties, urineonderzoek, injecties, laboratoriumaanvragen en uitslagen, patiëntenverenigingen, thuiszorg etc.
Tevens hebben zij dagelijks een eigen spreekuur. U kunt hier op afspraak gebruik maken van: bloedglucose bepaling, bloeddruk meting, oren uitspuiten, injecties, vaccinaties, wondcontroles en uitstrijkjes. Er vindt na ieder consult terugkoppeling plaats met de huisarts.


Meer informatie:

Openingstijden
Inloopspreekuur
Visites
Dienst en waarneming
Team